Reklamační protokol můžete stáhnout ve formátu PDF nebo otevřít ve webovém prohlížeči ZDE

Vzor reklamačního protokolu najdete níže:

Reklamační protokol

(vyplní zákazník)Jméno/firma a adresa kupujícího:
IČ:
(a DIČ)
Zpáteční adresa pro zaslání zboží:(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)Kontaktní osoba:
Telefon/fax:
Mobil:
E-mail:
Poznámky:
Reklamované zboží:

Datum nákupu:(Datum vystavení faktury)
Číslo faktury:
Podrobný popis závady:

Návrh způsobu řešení reklamace:1. Při uplatňování práv z odpovědnosti za vady je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.2. Při zasílání zboží je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení.

Datum: __________________ Podpis kupujícího: _______________________________________
(vyplní prodávající)Datum přijetí reklamace:


Reklamaci vyřizuje:


Vyjádření prodávajícího:
DatumPodpis prodávajícího: