Vektorová grafika se používá převážně pro tvorbu ilustrací, diagramů, logotypů, nebo při tvorbě flashových animací.

Rozdíl mezi vektorovým obrázkem a rastrovým obrázkem je ten, že:
Vektorový obrázek je složen ze základních, přesně definovaných tvarů jako jsou body, přímky, křivky, mnohouhélníky.
Rastrový obrázek je obrázek či fotka která se skládá z barevných bodů, neboli pixelů uspořádaných do pravoúhlé mřížky.

Níže máte ukázku rozdílu mezi vektorovým rastrovým obrázkem. ⬇️

Začneme nejdříve rastrovým obrázkem.

Jako vzor jsem vzal naše barevné logo Potisk-textilu.cz, které je uložené ve formátu JPG.
Na první pohled vypadá obrázek jako vektorový (díky plným barvám), tím že je ale uložen v .jpg, tak s ním nejde nic jiného dělat, než si ho prohlížet a maximálně měnit jeho velikost (myšleno v grafickém editoru). Při změně velikosti však narazíme na první problém a to je „neostrost obrázku a jeho kvalita“. Tím, že obrázek zvětšujeme, narušujeme velikost jednotlivých pixelu a to nám vede k tomu že obrázek je poté nekvalitní. To se nám však u vektorové grafiky nestane.

Rastrový obrázek před zvětšením a přiblížením. ⬆️
Rastrový obrázek po přiblížení, je na něm jasně vidět rozmazání a pomalu každý pixel. ⬆️

Nyní se podíváme na vektorový obrázek.

Vektorové obrázky se ukládají nejčastěji ve formátech .AI (Adobe Ilustrator), .CDR (Corel Draw), a nebo se dají z těchto grafických editorů exportovat do formátu .EPS, .SVG, .PDF. Vždy je však nejdůležitější před exportem uložit grafiku do „Křivek“. Je to z toho důvodů, že grafika po otevření v jiném počítači, či editoru zůstane neměnná a nenaruší se tvar grafiky.

Vektorová grafika před zvětšením a přiblížením. ⬆️
Vektorová grafika po přiblížení. Linky v grafice zůstávají stále čisté. ⬆️
Díky vektorové grafice si můžeme hrát s jednotlivými vrstvami. ⬆️

Zde přikládám ještě výhody a nevýhody vektorové grafiky:

Výhody:

  • Je v ní možné libovolné zmenšování nebo zvětšování obrázku beze ztráty kvality (viz ukázka v úvodu článku).
  • Je možné pracovat s každým objektem v obrázku odděleně.
  • Výsledná paměťová náročnost obrázku je u jednolitých barevných obrázků menší, než při použití rastrového zápisu (Např. černé kolečko se zapíše jako kruh o daném poloměru vyplněný černou barvou – tedy 3 informace, zatímco u bitmapy by bylo zapotřebí definovat každý pixel zvlášť, přitom pořád dokola téměř stejnou informací – pixel barvy #000000 o souřadnici [x,y], pixel barvy #000000 o souřadnici [x+1,y], pixel barvy #000000 o souřadnici [x+2,y], atd.)

Nevýhody:

  • Oproti rastrové grafice zpravidla složitější pořízení obrázku. V rastrové grafice lze obrázek snadno pořídit pomocí fotoaparátu nebo skeneru.
  • Překročí-li složitost grafického objektu určitou mez, začne být vektorová grafika náročnější na operační paměť a procesor než grafika bitmapová.
  • Nehodí se na zápis složitých barevných ploch, například fotografie.

Část textů je převzatá z wikipedie.


1 komentář

Ukázka technologie „Transferového potisku“ – Potisk-textilu.cz · 12. 5. 2021 v 14:34

[…] máte více barevné logo, tak i to se dá uzpůsobit a vrstvit na sebe. Vše je otázkou dodání kvalitního obrázku či loga, pokud možno v […]

Komentáře nejsou povoleny.